Layer 14

Wyrażone zgody,
RODO

Wyrażone zgody
strona główna
inwestycje
landmark
kontakt

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji marketingowych oraz informacji handlowych od spółki Landmark Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą telefoniczną na podany numer telefonu informacji marketingowych oraz informacji handlowych od spółki Landmark Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Landmark Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa w celach marketingowych oraz
handlowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (w zakresie podanym w formularzu) spółce Landmark Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa
w celu otrzymywania od tej spółki drogą elektroniczną na podany adres informacji handlowych i marketingowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym
momencie cofnięta.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (podanych w formularzu) spółce Landmark Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa w celach
księgowych i administracyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być w każdym momencie cofnięta.

RODO

Administratorem danych osobowych jest spółka Landmark Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, e-mail: info@landmark.pl (dalej jako „Spółka”). Administrator
danych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (po 25.05.2018 r. zwanego „Inspektorem Ochrony Danych”), Panią Julitę Dalkiewicz,  adres korespondencyjny: ul. Rzeczycka 26,
04-940 Warszawa, adres email: info@landmark.pl. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej UODO, zaś od 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”), przy czym uzasadniony interes Spółki należy rozumieć jako kontakt z Klientem, w związku z pozostawionymi przez niego danymi, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także
w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych wskazanych w tej zgodzie na podstawie  art. 23 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych -
dalej UODO, zaś od 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Dane osobowe podane w formularzu
kontaktowym będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, albo cofnięcia zgody. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia
skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
UODO, zaś od 25.05.2018 r. przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Klientem, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody
także dla realizacji celu wskazanego w tej zgodzie.

Layer 48 copy 9
Powrót do formularza
Layer 6 copy 4

Przedstawione materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, nie są wiążące dla stron a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.
Copyright © Landmark 2024