Chopina 12 – strop nad I piętrem

Mimo zmiennej styczniowej pogody prace postępują. Obecnie trwają roboty związane z budową ścian i słupów konstrukcyjnych na kondygnacji +1. W najbliższych dniach rozpocznie się betonowanie stropu nad pierwszym piętrem.