Chopina 12 – Elewacja

Obecnie prowadzone są prace związane z elewacją budynku.