Chopina 12 – strop nad parterem

Kolejny ważny krok na budowie Chopina 12. Po wylaniu stropu nad garażem podziemnym oraz słupów i ścian konstrukcyjnych parteru, trwają przygotowania do robót związanych z budową stropu nad parterem.